TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền (VNĐ)

Ngoại tệ

1

Nguyễn Tấn Danh

GĐ.Cty TNHH đá Cô Tô

50.000.000

 

2

Nguyễn Kim Nương

PCT. Hội CHS.TNH

2.000.000

 

3

Huỳnh Thị Bạch Tuyết

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

4

Thầy Huỳnh Phú Hạnh

CGV.TNH (TP.HCM)

1.000.000

 

5

Thầy Ngô Văn Ba

CGV.TNH (TP.HCM)

1.000.000

 

6

Thầy Phạm Văn Lộc

CGV.TNH (TP.HCM)

1.000.000

 

7

Thầy Nguyễn Quang Lan

CGV.TNH (TP.HCM)

1.000.000

 

8

Trần Quang-Thúy Ngân

CHS.TNH (TPLX)

1.000.000

 

9

Lê Thị Bỷ

CHS.TNH (TP. Cần Thơ)

500.000

 

10

Phạm Thị Bé

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

11

Trần Tú Ngọc

CHS.TNH (TPLX)

1.000.000

 

12

Thầy Trần Doãn Quý

CGV.TNH (Hoa Kỳ)

1.000.000

 

13

Trương Minh Kỳ

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

14

Phạm Thị Lệ Tuyết

CHS-CGV.TNH (TPLX)

500.000

 

15

Huỳnh Thị Hồng Hoa

CHS-CGV.TNH (TPLX)

500.000

 

16

Đinh Kim Thúy

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

17

Đinh Thu Thủy

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

18

Võ Khắc Minh

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

19

Nguyễn Thị Đào

CHS.TNH (Vĩnh Long)

500.000

 

20

Trần Mỹ Phương Trang

CHS.TNH

500.000

 

21

Trần Văn Khiêm

CHS.TNH

500.000

 

22

Trương Thị Việt Bích

CHS.TNH (TPLX)

5.000.000

 

23

Nguyễn Thị Kim Chi

HTX.Thêu May LX

500.000

 

24

Võ Thị Kim Liên

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

25

Đinh Thị Kim Oanh

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

26

Nguyễn Thị Ngọc Lý

CHS.TNH (Chợ Mới)

2.000.000

 

27

Quách Ngoạn Hoa

CHS.TNH (Tri Tôn)

5.000.000

 

28

Lâm Văn Thanh

CHS.TNH

500.000

 

29

Nguyễn Hồng Thắm

CHS.TNH (TPLX)

500.000

 

30

Lê Thị Kim Sa

CHS.TNH (Cờ Đỏ)

2.000.000

 

 

31

Bùi Thị Phương Phi

GĐ. Cty Quỳnh Khanh

20.000.000

 

32

Cô Lương Kim Loan

CGV TNH (hiện ở Hoa Kỳ)

 

 

300 USD

33

Nguyễn Thị Bông

CHS TNH (Châu Phú)

2.000.000

 

34 Cựu HS khoá TN 1993 (tnh93) Nhiều tỉnh thành 10.000.000  
  35 Một bạn học của anh Nguyễn Thanh Đồng (CT.Hội) CHS TNH (Hoa Kỳ) 2.150.000