DANH SÁCH

Tài trợ học bổng năm học 2011-2012

___

 

* HỌC BỔNG NPO: (cấp cho sinh viên)

- Đơn vị tài trợ: “Tổ chức phi lợi nhuận góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam” tại Nhật Bản).

- Người đại diện: TS. Lê Văn Tâm – CHS Thoại Ngọc Hầu, hiện là Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

- Số tiền: 3.600 USD.

* HỌC BỔNG “VUN ĐẮP ƯỚC MƠ”: (cấp cho tân sinh viên)

- Đơn vị tài trợ: Nhóm cựu sinh viên ĐHSP Sài Gòn (khóa 1964-1968) – Ban Lý Hóa.

- Người đại diện: Thầy Đặng Trung Thành, CHS – CGV Trường trung học Thoại Ngọc Hầu.

- Số tiền: 12.000.000 đồng.

* HỌC BỔNG “VUN ĐẮP ƯỚC MƠ”: (cấp cho học sinh)

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

(đồng)

1

Võ Khắc Minh

GĐ. Công ty Xăng dầu AG.

6.000.000

2

Lê Hoàng Nhân

TP. Hồ Chí Minh

6.000.000

3

Trần Thị Bạch Tuyết

GĐ. DNTN Sẫm Dũng, Thốt Nốt

6.000.000

4

Trương Văn Hưng

TP. Hồ Chí Minh

6.000.000

5

Dư Mai Hoa/Nguyễn Hồng Lạc

TP. Long Xuyên.

6.000.000

6

Đỗ Vi Tân/Nguyễn Thị Thu Dung

PCN Liên minh HTX AG/GĐ. Quỹ tín dụng Mỹ Phước

6.000.000

7

Nguyễn Phú Bình

TP. Long Xuyên.

6.000.000

8

Trần Quang

PCT. Hội CHS TNH.

6.000.000

9

Phan Phạm Cảnh Toàn

GĐ. Cty Tin học & Thiết bị MVP Cảnh Toàn, TP. LX.

6.000.000

10

Nguyễn Thị Thanh Hằng

GĐ. Quỹ tín dụng Mỹ Hoà, LX.

6.000.000

11

Dương Vũ Bào

P. Bình Khánh, TP. LX.

3.000.000

12

Lưu Vĩnh Nguyên

BT. Huyện ủy Châu Phú, AG.

500.000

13

Lê Sơn Nhựt

TP. Hồ Chí Minh.

1.000.000

14

BS. Đoàn Hữu Đức

B/v Đa khoa trung tâm AG

2.000.000

15

Phạm Phát Tân

GV Trường Đại học An Giang

500.000

16

KTS. Nguyễn Thiên Thanh

TP. Quản lý Đô thị TP. LX.

500.000

17

Đỗ Ngọc Hoàn

TP. Hồ Chí Minh

2.000.000

18

Phạm Thiện Long

TP. Hồ Chí Minh

2.000.000

19

Bùi Phúc Lộc

TP. Long Xuyên

1.000.000

20

Phạm Minh Triết

TP. Long Xuyên

500.000

21

BS. Lâm Võ Hùng

Trưởng khoa Cấp cứu – B/v ĐKTT An Giang

1.000.000

22

Võ Thị Bích Phượng

CHS TP. Long Xuyên

500.000

 

 

CỘNG:

74.500.000

 

 

 

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea