* HỌC BỔNG NPO: (cấp cho sinh viên)

- Đơn vị tài trợ: "Tổ chức phi lợi nhuận góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam" tại Nhật Bản).

- Người đại diện: TS. Lê Văn Tâm - CHS Thoại Ngọc Hầu, hiện là Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

- Số tiền: 7.200 USD.

* HỌC BỔNG "VUN ĐẮP ƯỚC MƠ": (cấp cho học sinh)

1. Đơn vị tài trợ: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

- Người đại diện: Ô. Lê Hùng Dũng - CHS Thoại Ngọc Hầu, hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank VN.

            - Số tiền: 200.000.000 đồng. (năm học 2012-2013 và 2013-2014)   

 

2. Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH MTV  chế biến và XK đá Cô Tô (An Giang).

- Người đại diện: Ô. Nguyễn Tấn Danh - CHS Thoại Ngọc Hầu, GĐ. Công ty CB&XK đá Cô Tô.

- Số tiền: 30.000.000 đồng.

3. Ô. Nguyễn Phú Bình - CHS Thoại Ngọc Hầu, cư ngụ P. Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên.

Số tiền: 6.000.000 đồng.

 

* HỖ TRỢ TIỀN MUA SÁCH TẶNG HS NGHÈO HỌC GIỎI:

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền (đồng)

1

Nguyễn Tấn Lực

CHS TNH.

500.000

2

Nguyễn Kim Nương

PCT. Hội CHS TNH.

500.000

3

Nguyễn Phương Thảo

Đài PT-TH An Giang.

500.000

4

BS. Đoàn Hữu Đức

B/v Đa khoa TT An Giang

500.000

5

Huỳnh Thị Bạch Tuyết

Cô giáo về hưu.

200.000

 

 

CỘNG:

2.200.000