TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền (đồng)

  1

Đổ Vi Tân/Nguyễn Thị Thu Dung

PCN. LM HTX AG/GD. Quỹ TD Mỹ Phước.

6.000.000

  2

Nguyễn Thị Thanh Hằng

GĐ. Quỹ tín dụng Mỹ Hoà, LX

6.000.000

  3

Nguyễn Thị Kim Chi

CN HTX Thêu may Kim Chi LX

5.000.000

  4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

TP. Hồ Chí Minh

5.000.000

  5

Võ Khắc Minh

GĐ. Công ty Xăng dầu AG

5.000.000

  6

Trần Quang

P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên

1.000.000

  7

Dương Vũ Bào

P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên

1.000.000

  8

Huỳnh Chí Thiện/Phạm Thị Bé

TP. Long Xuyên

1.000.000

  9

Trần Thị Bạch Tuyết

Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

1.000.000

10

Bùi Trung Hưng

TP. Long Xuyên

1.000.000

11

Phan Phạm Cảnh Toàn

GĐ. Cty Tin học Cảnh Toàn

1.000.000

12

Nguyễn Thanh Đồng

CT. Hội CHS Thoại Ngọc Hầu

500.000

13

Nguyễn Kim Nương

P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên

500.000

 

 

CỘNG:

34.000.000