TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền (đồng)

  1

Nguyễn Tấn Danh

GĐ. Công ty xuất khẩu đá Cô Tô

5.000.000

  2

Trương Văn Hưng

TP. Hồ Chí Minh

5.000.000

  3

Lê Văn Tâm

Nhật Bản

5.000.000

  4

Thầy Phan Đình Thụy

Hoa Kỳ

4.000.000

  5

Lê Văn Khanh

GĐ. NH Phát triển - CN AG.

3.000.000

  6

Võ Khắc Minh

GĐ. Công ty Xăng dầu AG

3.000.000

  7

Thầy Nguyễn Quang Lan

TP. Hồ Chí Minh

1.000.000

  8

Đặng Hoài Dũng

CT. Hội Khuyến học tỉnh AG

1.000.000

  9

Sư cô Thích nữ Như Quang

TP. Long Xuyên.

1.000.000

10

Nguyễn Tấn Lực

GĐ. Bảo hiểm PJICO An Giang

1.000.000

11

Trần Văn Mân

PGĐ. Quỹ CSSK nông dân AG.

1.000.000

12

Nguyễn Thanh Đồng

CT. Hội CHS Thoại Ngọc Hầu

1.000.000

13

Bùi Trung Hưng

TP. Long Xuyên

1.000.000

 

 

CỘNG:

32.000.000