DANH SÁCH

HỖ TRỢ TIỀN IN CUỐN KỶ YẾU “GIÁO DỤC THÂM ÂN” NĂM 2012

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền (đồng)

1

Đỗ Vi Tân/Nguyễn Thị Thu Dung

PCT. Liên minh HTX tỉnh AG/GĐ. Quỹ tín dụng Mỹ Phước

5.000.000

2

Nguyễn Tấn Danh

GĐ. Công ty Chế biến & Xuất khẩu đá Cô Tô.

5.000.000

3

Phan Phạm Cảnh Toàn

GĐ. Cty Tin học & TBMVP Cảnh Toàn.

5.000.000

4

Lê Văn Khanh

GĐ. NH Phát triển VN – CN AG

3.000.000

5

Trần Văn Mân

PGĐ. Quỹ chăm sóc sức khoẻ nông dân tỉnh An Giang.

2.000.000

6

Nguyễn Hữu Cang

Nguyên Cb Thanh tra Sở GD-ĐT AG.

2.000.000

7

BS. Nguyễn Văn Sách

Nguyên GĐ. B/v ĐKTT An Giang.

2.000.000

8

Trịnh Bửu Lộc

Thầy giáo về hưu. Chi hội trưởng CH Thốt Nốt.

1.500.000

9

BS. Phạm Ngọc Dũng

BV. Đa khoa TT An Giang

1.000.000

10

Lê Hoàng Nhân

TP. Hồ Chí Minh.

1.000.000

11

Trần Thị Bạch Tuyết

GĐ. DNTN Sẫm Dũng Thốt Nốt.

1.000.000

12

Nguyễn Thanh Đồng

CT. Hội CHS TNH.

1.000.000

13

Đặng Hoài Dũng

CT. Hội Khuyến học tỉnh AG.

1.000.000

14

Võ Hồng Đào

GV Trường THPT chuyên TNH.

1.000.000

15

KTS. Nguyễn T. Thiên Thanh

Trưởng phòng QL đô thị TP. LX.

1.000.000

16

Võ Khắc Minh

GĐ. Công ty Xăng dầu AG.

1.000.000

17

Phạm Phát Tân

Phó CN Khoa SP – ĐH An Giang.

1.000.000

18

Phạm Trãi/Lê Thị Tuyết Mai

CHS Thoại Ngọc Hầu.

1.000.000

19

BS. Phạm Ngọc Trung

PH em Phạm Trung Kiên (10 AV1)

1.000.000

20

Trần Quang

PCT Hội CHS TNH.

1.000.000

21

Lý Thị Thúy Ngân

CHS TNH.

1.000.000

22

Trần Mỹ Lệ

CHS TNH.

1.000.000

23

Trần Vĩ Khang

CHS TNH.

1.000.000

24

Phí Thị Hoàng Yến

CHS TNH.

1.000.000

25

Phí Hoàng An

CHS TNH.

1.000.000

26

Hồ Văn Bé (Tám Bế)

GĐ. DN. Cây Xăng Huy Hoàng.

1.000.000

27

Lê Minh Hưng

GĐ. Cty CP phát triển du lịch AG.

1.000.000