TT

Tên

(Cá nhân/Tổ chức)

Địa chỉ

Số tiền

(đồng)

1

Ban quản trị Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

164.500.000

2

Lê Hùng Dũng

CT. HĐQT Ngân hàng Eximbank Việt Nam.

85.000.000

3

Phạm Văn Bảy   

GĐ. Công ty AFIEX An Giang

50.000.000

4

Công ty Bách thảo

An Giang.

10.000.000

5

Nguyễn Tấn Danh

GĐ. Cty Đá Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang.

10.000.000

6

Nguyễn Văn Lý

GĐ Cty Nông Gia 2, Tri Tôn, An Giang.

10.000.000

7

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

An Giang

4.000.000

8

Chi hội CHS TNH huyện Thốt Nốt

Huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

4.000.000

9

Nguyễn Kim Nương

PCT. Hội CHS TNH

3.500.000

10

Đặng Hoài Dũng

TB. Ban TG T/U, nay là CT. Hội KH An Giang

3.000.000

11

Trần Quang

PCT. Hội CHS TNH

2.000.000

12

Nguyễn Thị Kim Chi

CN. HTX Thêu may Long Xuyên

2.000.000

13

Nguyễn Phương Thảo

Đài PT-TH An Giang.

2.000.000

14

Nguyễn Minh Phụng

UV. BCH Hội CHS TNH.

1.000.000

15

Nguyễn Ngọc Lý

CHS TNH

500.000

16

Trần Cẩm Hớn

CHS TNH

500.000

17

Cựu GV và Cựu HS

(Đóng góp nhân ngày khánh thành Niệm Sư Từ).

1.120.000

18

HS Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Số 5B, Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP. LX.

2.760.000

 

 

         CỘNG:

355.880.000