Long Xuyên, ngày 12  tháng 4  năm 2013

THƯ CẢM TẠ    

          Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu phối hợp với Hội Cựu giáo chức phường Mỹ Phước vận động quyên góp để sửa nhà cho chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1945, vào học đệ thất Trường Thoại Ngọc Hầu năm 1961), cư ngụ tại Lô 2, đường Kinh Đào, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên.

            Chị Nguyễn Thị Thu Hương là giáo viên đã nghỉ hưu, đang sống với một người con bị bệnh tâm thần. Năm 2007, chính quyền địa phương vận động cất cho chị một căn nhà "Đại đoàn kết", nhưng nay căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng.

            Ngày 06/4/2013, việc sửa nhà cho chị Hương được hoàn tất. Đại diện Hội CHS Thoại Ngọc Hầu, Hội Cựu giáo chức TP. Long Xuyên, Hội CGC phường Mỹ Phước và đại diện chính quyền địa phương đã đến chúc mừng chị.

            Tổng chi phí sửa căn nhà của chị Hương: 21.000.000 đồng.

            Trong đó, Hội CHS Thoại Ngọc Hầu vận động: 8.500.000 đồng (kèm danh sách).

            Ban chấp hành Hội CHS Thoại Ngọc Hầu xin cảm tạ tấm lòng tốt của tất cả anh chị em.

BAN CHẤP HÀNH HỘI

 

DANH SÁCH GIÚP CHỊ HƯƠNG SỬA NHÀ

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền (đ)

1

Nguyễn Thị Thu Dung

GĐ. Quỹ tín dụng Mỹ Phước

4.000.000

2

Bùi Thị Phương Phi

GĐ. Công ty Quỳnh Khanh

2.000.000

3

Phạm Thị Bé

P. Mỹ Long

500.000

4

Huỳnh Quang Đấu

GĐ. Công ty Antesco

500.000

5

Phạm Thị Cẩm Vân

Tiệm ảnh Diêu

500.000

6

Trần Quang

PCT. Hội CHS TNH

300.000

7

Hà Thị Bích Mai

P. Mỹ Bình

200.000

8

Anh Chín Tuất

Xã Bình Hoà (Châu Thành)

200.000

9

Võ Thị Liên

P. Mỹ Bình

100.000

10

Nguyễn Thị Kim Pha

P. Mỹ Bình

100.000

11

Nguyễn Kim Nương

PCT. Hội CHS TNH

100.000

 

 

CỘNG:

8.500.000

Cô Nguyễn Minh Phụng - GD. Công ty Thành Phương - tặng chị Nguyễn Thị Thu Hương một chiếc TV 21 inch.