Đăng ký gia nhập Hội Cựu Học Sinh

Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (sau đây viết tắt là Hội) là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những người đã từng học dưới mái trường Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên) nhằm:

- Tạo điều kiện để cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu gặp gỡ, giao lưu, ôn nhớ kỷ niệm, truyền thống tốt đẹp (truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước, truyền thống "tôn sư trọng đạo") qua các thế hệ học sinh của trường.

- Đóng góp vào sự phát triển của Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu.

- Trao đổi thông tin trong học tập và công tác.

- Giúp đỡ các cựu giáo viên, cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu khi gặp khó khăn trong phạm vi khả năng và điều kiện của Hội.

Form đăng ký gia nhập Hội

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin (các ô có dấu * bắt buộc điền) :

*Họ tên :
*Ngày tháng năm sinh :
*Quê quán
*Năm vào học tại Trường Trung học Thoại Ngọc Hầu
*Trình độ chuyên môn
*Địa chỉ cơ quan/đơn vị (ghi cụ thể)
Chức vụ hiện nay (nếu có)
*Địa chỉ thường trú
*Điện thoại cơ quan
*Điện thoại nhà riêng
*Di động
*Email

Qua nghiên cứu tìm hiểu Điều lệ của Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu, đối chiếu với các tiêu chuẩn của hội viên trong Điều lệ Hội, tôi làm đơn này xin gia nhập Hội

Được trở thành hội viên của Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu, tôi sẽ tích cực tham gia những hoạt động của Hội và làm tròn nhiệm vụ của hội viên theo quy định trong Điều lệ Hội

Mã số
Lỗi mã,vui lòng reload (F5) lại trang này

Liên kết Website