Ngày 24.11.2013, cô Trương Thị Ngọc Sương (79 tuổi), một trong những HS khoá đầu tiên của Collège de Long Xuyên đã trở về thăm trường cũ (nay là Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) nhân kỷ niệm 65 năm thành lập trường. Cô đã đọc bài thơ:

BA BÓ HOA TƯƠI VỀ THĂM

TRƯỜNG CŨ

 

I. HOA NHỚ

Nhớ những năm đầu lợp lá, tre

Khéo nhờ hội chợ, nắng mưa che

Ghế bàn sẵn có, mau nâng bảng

"Collège de Longxuyên" thật khỏe re 

Tình nguyện phân nhau đủ các môn

Quý thầy vui hiến cả tâm hồn

Bạn xưa chen chúc ôi tha thiết

Xao xuyến hôm nay kẻ mất còn! 

II. HOA THƯƠNG 

Thương lớp đàn em quét lá đa

Giàu nghèo được học khỏi đi xa

Đua tài gắn bó nên cơ nghiệp

Ấn báu Ngọc Hầu sớm nở hoa... 

Thương Niệm Sư Từ ấm khói hương

Ân sư kim cổ chí muôn phương

Hộ cho sĩ tử công danh toại

Sống khỏe, đức bền, rực rỡ gương... 

III. HOA MỪNG 

Mừng hơn con giáp (60 năm) ngày đèn sách

Phòng ốc khang trang giữa tỉnh thành

Long môn truyền thống mời du khách

Xuyên thượng trường lưu nếp học sinh 

Mừng trên lãnh đạo khéo nhìn xa

Giáo dục là trân bửu quốc gia

Thầy trò ân nghĩa khôn ghi chép

Sinh khí ngàn năm vững nước ta. 

Long Xuyên, 24-11-2013

Trương thị Ngọc Sương

(CHS khoá đầu tiên 1948-1952 )