Biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa

trong trái tim Việt Nam

 

I-          Hoàng Sa ngồi dựa biển Đông ,

Ngủ thềm lục địa, đất Rồng Việt Nam.

Anh Trung Quốc thấy thèm ham ,

Bày trò - dựng chuyện chầm hầm nhảy vô.

Hoàng Sa đâu phải đơn cô,

Chẳng e lời dọa hàm hồ lão Trung.

Quí tên Việt Nam vô cùng ,

Xưa nay sướng khổ ôm chung nỗi niềm.

Nhắn anh Trung Quốc đừng tìm ,

Mơ chi dậy sóng dập dìm Hoàng Sa ?!

 

II-       Thời nhà Nguyễn Pháp cho xây ,

Trạm kiểm soát biển cùng đài viễn thông.

Dựng ngọn hải đăng Hoàng Sa ,

Bảo vệ lãnh hải sơn hà Việt Nam.

Pháp đi giao lại Hoàng Sa ,

Việt Nam làm chủ đảo nhà từ lâu.

Nay Trung Quốc lập mưu sâu ,

Đem tàu đủ loại đâm tàu Việt Nam.

Trái phép hạ đặt giàn khoan ,

Trên vùng kinh tế đặc quyền Việt Nam.

Thềm lục địa bị chiếm xâm ,

Khẩn cầu thế giới đồng tâm giải trình.

 

III-     Luật gia thế giới quang minh ,

Học giả quốc tế hòa mình Việt Nam.

Liên đoàn nhà báo Asean ,

"Mã Lai" , "Phi-líp" ... đều hăm hở bàn.

Nhật Bản, Hàn Quốc luận truyền ... :

"Hoàng Sa biển đảo chủ quyền Việt Nam".

Chạm Hoàng Sa ... chạm anh em !

Hàng hải quốc tế Thái Bình vạ lây.

Lòng tham Trung Quốc dẹp ngay ,

Giàn khoan mau kéo trở về Trung Hoa.

Lập lại an ninh biển ngà ,

Hòa bình thế giới mãi là Việt Nam !

 

IV-     Quốc hội tiếng nói nhân dân

Kiên quyết bảo vệ địa phần thiêng liêng

Việt Nam dân tộc cường kiên

Muôn lòng như một gắn liền Hoàng Sa

Ai xâm lấn nước Việt ta

Tai to mặt lớn đều là ngoại xâm

Hết lòng khuyến cáo sai lầm

Lẽ đâu quen thói "giả cầm tay nhau" ?

Cậy thế mạnh lớn hàng đầu

Rún ép bạn nhỏ quên câu "cạnh nhà"

Việt Nam đất tổ nguy nga

Hạ Long biển đảo Hoàng Sa liên Trường

Hội báo chí Việt ngoan cường

"Chủ quyền biển đảo chính trường Việt Nam".

                            NGUYỄN HOÀNG THI

                            CLB thơ NCT TP.Long Xuyên

            15.7.2014

 (Bài thơ được đánh máy xong thì 10 tiếng đồng hồ sau, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc rút khỏi vùng biển của Việt Nam. Vui!)