CUNG TIỄN BẠN PHẠM PHI NGA 

Đôi cánh Phi Nga chợt rã rời

Sơ thu trăng gượng vén mây soi

Đường xa đột báo, cay đôi mắt

Đây tấm tình tôi viếng bạn tôi 

 

Non sáu mươi xưa, hội sách đèn

Trai tài gái sắc khéo nên duyên

Một vùng sông Hậu truyền giai thoại

Sự nghiệp song song hứa đẹp bền 

 

Nhu thuận đường kim chỉ sắc màu

Hoa thềm vui đón khách ra vào

Đàn em quấn quít giờ vui học

Bè bạn vây quanh đủ Mận Đào 

 

Giúp chồng chăm sóc một đàn con

Thành đạt hơn người quả vẹn tròn

Xã hội trông vào thêm quý mến

Học đường nhìn thoáng cũng hân hoan 

 

Rồi luật thời gian lặng lẽ thành

Lê Trung đi trước, kẻ không đành

Bạn Nga lướt mãi trong vô vọng

Van hãy chờ nhau...anh hỡi anh... 

 

Một mẫu nhân duyên đẹp giữa đời

Thiên nhiên từng dạy bớt bi ai

Cùng nương ngọn lửa về quê Phật

Sống đẹp thì đâu cũng được cười.

Vĩnh Long, 24/8/13

TRƯƠNG THỊ NGỌC SƯƠNG

Bạn từ thời Collège de Long Xuyên

(Bài thơ được đọc trước giờ hoả tán)