LỜI CỦA CON

(Thay lời cho những người con có cha mẹ toan tính chia tay)
Đêm nằm nước mắt chảy tuôn.
Nhìn cha nhìn mẹ nỗi buồn khắc sâu.
Trước kia cha mẹ cùng cầu:
Ngôi nhà hạnh phúc bền lâu trọn đời!
Bây giờ mỗi kẻ một nơi.
Phải chăng con dại ra đời gây nên.
Tuổi xanh con bước gập ghềnh.
Bên cha bên mẹ con bênh bên nào?
Trách trời ban tính tự cao.
Cho cha cho mẹ - Lối nào con đi?
Giận nhau tiếng bấc tiếng chì.
Hả hơi máu nóng còn chi mái nhà.
Phải chi đừng tạo con ra.
Để con tránh cảnh nát nhà phân ly.
Thấy lời cha mẹ lạ kỳ.
Thương con cửa miệng ích chi mai này.
Từ đây con sống đắng cay.
Nổi đau nát dạ không phai bao giờ.
TỊNH HUYỀN.

Lời bình tác giả:
Mẹ cha chỉ biết thương mình.
Sống theo ý thích, tội tình con mang.
Trên vai trách nhiệm lỡ quàng.
Nên thương con trẻ, dọn ngàn gai chông.

29.9.2014.