NHỚ CHA

(Nhớ đất Ba Hòn, Lung Lớn

trong cuộc trường kỳ kháng chiến)

Áo dài the ba vắt lên vai,

Giày, gậy chân đưa vướng luống cày.

Trả áo quan hương tìm đất mới,

Ba Hòn, Lung lớn quạ diều bay...

 

Rừng núi xôn xao buổi diệu kỳ...

Dâng đời trí thức chiến trường ghi...

Nghìn công đất khẩn bao người hiến,

Cách mạng bùng lên đuổi Pháp đi.

 

Trung kiên đánh Pháp dạ đâu sờn,

Định Mỹ - Ba Hòn - Mỹ Hiệp Sơn.

Cô chú cha anh tù nếm trải,

Ấm lòng hạt súng vậy mà hơn.

 

Nhìn khói xi măng tỏa ngất trời,

Sóng dòng kinh lợ vỗ à ơi.

Đêm trăng gác mái con thuyền nhỏ,

Tràm nước ngâm mình hương ngát khơi...!

 

NGUYỄN HOÀNG THI (Long Xuyên - 2014)