NHỚ THẦY

 (Tưởng nhớ thầy Lâm Văn Trân nguyên HT trường SPLX)

Ngày xưa ôm sách đến trường,
Học nghề dạy trẻ yêu thương cuộc đời.
Bảng xanh phấn trắng kia ơi,
Từ nay là bạn, mắt ngời ngời trong.
Nghe lời thầy giảng nặng lòng,
Bâng khuâng cuộc sống long đong quê mình.
Trẻ thơ nắng sớm bình minh,
Một tờ giấy trắng nên gìn phẳng phiu.
Mai sau sóng gió muôn chiều,
Trẻ kia khôn lớn còn yêu giữ lề.
Vỡ lòng mấy chử "a" "ê",
Xây nhà từ móng nhờ vế ngày sau.
Lời Thầy lóng lánh muôn màu,
Tấm gương bất quyện truyền trao không ngừng.*
Nhớ Thầy lòng bỗng rưng rưng,
Một đời thanh bạch chưa từng nghỉ ngơi!
Bây giờ cuối chặng đường đời,
Những lời năm cũ gợi khơi tâm tình.
TỊNH HUYỀN.
* Học nhi bất yếm, giáo nhi bất quyện (Khổng Tử).
(Học không chán, dạy không mệt).