Hai bài thơ được đọc trước giờ hoả táng thầy Lê Văn Trung:

AI ĐIẾU ANH LÊ VĂN TRUNG 

       Văn chương Pháp Việt đều rành

       Lại thêm Anh ngữ, tinh anh cuộc đời

       Con đường giáo dục rạng ngời

       Trung & Nga hai bạn đẹp đôi rỡ ràng

       Học trò mỗi mỗi hiền ngoan,

       Gia đình hạnh phúc ngàn vàng đáng ưa 

       Xót lòng muốn hỏi ...Người xưa

       Sự đâu đột ngột...đẩy đưa giữa đường?

       Thương anh phải nói ngầm thương

       Khóc anh chỉ biết ngập ngừng lời thơ! 

       Anh Trung ơi ! Có bao giờ

       Đem pho sư phạm cùng phô giữa trường?

       Mặc ai tranh bá đồ vương

       Tấm lòng yêu trẻ là đường ta đi. 

       Phi Nga lòng hẳn tái tê

       Ngọc Sương nhờ tớ chép ghi đôi lời

       Sinh ra định số nơi Trời,

       Kiên gan, trầm tĩnh ổn đời cháu con.

Trường còn, bè bạn luôn còn

Hội còn bạn cũ luôn luôn ấm lòng.

              Vĩnh Long ngày 20-6-2013

                Lê Tương Ứng & Trương Thị Ngọc Sương

                                (Thành kính phân ưu )

* Chú: Ngọc Sương và Phi Nga là bạn học từ nhỏ

  Lê Văn Trung và Lê Tương Ứng là bạn ngành giáo

  Khoảng 1948-49 về sau.

 

TIỄN BIỆT THẦY LÊ VĂN TRUNG

Cô với các con tiễn Thầy đi,

Học trò nhiều lớp ướt hàng mi.

Bâng khuâng, nuối tiếc giờ đưa tiễn,

Vĩnh biệt - Thương Thầy! Ôi biệt ly!

                        Trần Quang

|vé máy bay các hãng |ve may bay cac hang |vé máy bay rẻ nhất |ve may bay re nhat |tam be so sinh |hóa mỹ phẩm thái lan |hoa my pham thai lan