THÔNG BÁO NỘP ẢNH

 

            Ban công tác hội và hội viên thông báo đến các hội viên Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu:

-  Đề nghị mỗi hội viên nộp 2 ảnh 3 x 4 để làm thẻ hội viên và hồ sơ (sổ và website).

- Ai đã nộp 1 ảnh để làm thẻ hội viên, nay đề nghị nộp thêm 1 ảnh nữa để scan vào danh sách trên website của Hội.

Nơi nhận: Trần Quang, số 7B – đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên. Nếu chuyển ảnh qua mạng, đề nghị gởi vào Email: nguyenkimnuongag@yahoo.com.

Cám ơn!