Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu vô cùng thương tiếc báo tin:

Thầy NGUYỄN QUANG LAN, sinh năm 1936, cựu giáo viên Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (dạy môn Anh văn).

Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng nên Thầy đã từ trần vào lúc 23 giờ ngày 16/6/2014 (nhằm 19/5 âl), thọ 79 tuổi.

Linh cữu của Thầy được quàn tại nhà riêng số 648/15, đường Cách mạng tháng Tám, phường 11, quận 3, TP.HCM.

Lễ động quan: Lúc 14 giờ ngày 19/6/2015 (22/5 âl).

Hoả thiêu tại Nhà hoả thiêu Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu thành kính tiễn đưa hương hồn Thầy về miền cực lạc!

 BAN CHẤP HÀNH