Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu vô cùng thương tiếc báo tin:

Thầy TRẦN QUANG TUẤN, sinh năm 1927 tại Gò Công, cựu giáo viên Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (dạy môn Việt văn).

Do tuổi cao, sức yếu, bệnh già nên Thầy đã từ trần vào ngày 01/3/2016 (nhằm 23 tháng giêng năm Bính Thân), tại California Hoa Kỳ, thọ 90 tuổi.

Hoả táng: ngày 13.3.2016.

Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu thành kính tiễn đưa hương hồn Thầy về miền cực lạc!

 BAN CHẤP HÀNH