SƯU TẦM HÌNH ẢNH CỦA THẦY, CÔ

            Ban chấp hành Hội đang sưu tầm ảnh (chân dung, không quy định cỡ ảnh) và các thông tin liên quan của thầy, cô quá vãng (có tên trong danh sách tưởng niệm ở Niệm Sư Từ) và thầy, cô là cựu giáo viên của Trường trung học Thoại Ngọc Hầu để lập hồ sơ lưu giữ và đưa lên website của Hội. Thân quyến hoặc cựu học sinh của các thầy, cô còn lưu giữ ảnh, xin giúp cho Hội hoàn thành nhiệm vụ của mình.

            Về thông tin của thầy, cô: Xin cung cấp NĂM SINH, QUÊ QUÁN, NƠI CÔNG TÁC VÀ THỜI GIAN, NĂM NGHỈ HƯU và NĂM MẤT (nếu là thầy, cô quá vãng).  

Đề nghị gởi đến 1 trong 3 địa chỉ sau:

            - Thầy Trần Quang (PCT Hội CHS TNH). ĐC: Số 7B, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên.

            - Nhân viên bảo vệ của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

            - Cô Nguyễn Kim Nương (PCT Hội CHS TNH).

Email: nguyenkimnuongag@yahoo.com

            Chân thành cám ơn!

   BAN CHẤP HÀNH HỘI