Gần đây có nhiều học sinh hỏi thăm về học bổng của "Tổ chức phi lợi nhuận góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam" (ở Nhật Bản, gọi tắt là NPO), Hội CHS Thoại Ngọc Hầu xin thông báo đến các em: Hội CHS sẽ thông báo cụ thể trên website của Hội khi nhận được kế hoạch cấp phát học bổng năm học 2014-2015 của NPO. Hằng năm, trong tháng 6, NPO sẽ có thông báo chính thức đến Hội. Sau khi biết được kết quả điểm số trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, các TÂN SINH VIÊN nếu đủ điều kiện có thể đăng ký trực tiếp qua mạng để xin học bổng.

BAN CHẤP HÀNH HỘI