Hằng năm, "Tổ chức phi lợi nhuận góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam (gọi tắt là NPO) ở Nhật Bản dành 3 suất học bổng cho những học sinh của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu có hoàn cảnh khó khăn, đã trúng tuyển ở kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng với thành tích cao.

            Mỗi suất học bổng là 2.000.000 đ/tháng/SV, cấp 12 tháng/năm và cấp suốt thời gian học đại học (nếu thực hiện đúng cam đoan trong đơn xin).

            Hồ sơ:

            1. Đơn xin học bổng (theo mẫu).

            2. Tờ tự khai gia cảnh.

            3. Sơ yếu lý lịch.

            4. Học bạ Trung học phổ thông (bản phô tô).

            5. Giấy báo trúng tuyển (bản phô tô).

            Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu sẽ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường xét hồ sơ và thông báo kết quả đến cho từng HS, SV.

            Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu có kết quả điểm thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, học sinh nộp "Đơn xin học bổng" (theo mẫu) và "Tờ tự khai gia cảnh"; nếu được chọn ở vòng sơ tuyển, học sinh sẽ được hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

            Nơi nhận: Phòng Giáo vụ - Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (trong giờ hành chánh) hoặc cô Đặng Thị Kim Phượng - PHT Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Ủy viên Ban điều hành Quỹ HB TNH.

            Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với cô Nguyễn Kim Nương, Phó Chủ tịch Hội CHS Thoại Ngọc Hầu. ĐT: 0918828251.

________

MẪU: (Đơn viết tay, không đánh máy)

 

HỘI CỰU HỌC SINH

THOẠI NGỌC HẦU

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

ĐƠN XIN HỌC BỔNG

(Dán ảnh 4x6)

                        Kính gởi:          Ban điều hành "Tổ chức phi lợi nhuận

                                                góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam"

                                                (tại Nhật Bản)

 

            Tôi tên:  (viết chữ in hoa)                                               Giới tính:............

            Ngày, tháng, năm sinh:...........................................

            Học sinh lớp:............... (năm học 2012-2013).

            Địa chỉ thường trú:.........................................................................

            ................................................................................................

            Số diện thoại liên lạc:.............................................

            Email:...............................................................

            Họ và tên cha:.........................................Sinh năm:..........................

            Họ và tên mẹ: :........................................Sinh năm:.........................

            Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi viết đơn này gởi đến Ban điều hành "Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam" (thông qua Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu) xin học bổng để có điều kiện tiếp tục việc học hành.

            Nếu học bổng nhận được hằng tháng, mỗi tháng 2.000.000 đồng, của "NPO góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam", tôi xin cam đoan thực hiện các điều sau đây:

            1. Cố gắng hết sức học tập để thành tài, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước Việt Nam.

            2. Ngoài học bổng này, tôi không làm đơn xin học bổng khác.

            3. Trong trường hợp Ban giám hiệu nhà trường thông báo cho NPO là tôi không chăm lo học tập, hoặc bị dừng học tập dẫn đến việc NPO không tiếp tục cấp học bổng, tôi sẽ tuân thủ và không có ý kiến khiếu nại.

            4. Tôi sẽ báo cáo cho Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu và NPO về nơi tạm trú của tôi mỗi khi có thay đổi trong vòng 2 tuần. Khi Hội CHS hay NPO có ý muốn đến thăm chỗ ở của tôi, tôi sẽ vui lòng hợp tác và hướng dẫn, chào đón.

            5. Tôi xin tự hứa với lương tâm của mình là sau khi tốt nghiệp, đi làm và có thu nhập, tôi sẽ cố gắng tối đa, trích một phần tiền lương của mình để đóng góp cho quỹ học bổng của NPO. Trong vòng 10 năm, tôi sẽ đóng góp ít nhất 50% số tiền học bổng mà tôi đã nhận được để góp phần lo cho các thế hệ kế tiếp.

            Rất mong được sự chấp thuận của Ban điều hành "NPO góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam".

Trân trọng kính chào!

                                     Long Xuyên, ngày ....... tháng ........ năm 201...

                                                                                    NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                     (Ghi rõ họ tên và ký tên)