Ca sĩ Đức Tuấn về thăm trường cũ

Ngày 16/8/2013, nhân dịp về An Giang biểu diễn trong chương trình Giai điệu Phương Nam, ca sĩ Đức Tuấn đã về thăm Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - ngôi trường mà Đức Tuấn đã gắn bó suốt 4 năm THCS. Cùng đi về thăm trường cũ có mẹ của ca sĩ - cô Đinh Thị Thuận, cũng là cựu giáo viên Thoại Ngọc Hầu. Đức Tuấn rất vui mừng khi gặp lại cô Huỳnh Thị Hồng Hoa, chủ nhiệm lớp hai năm liền.

Đức Tuấn và mẹ thắp hương viếng các thầy cô quá cố tại Niệm Sư Từ.

Ca sĩ Đức Tuấn (CHS TNH) thắp hương viếng thầy cô

tại Niệm Sư Từ.

Từ phải sang: Đức Tuấn, cô Đinh Thị Thuận (mẹ của Đức Tuấn),

Cô Huỳnh Thị Hồng Hoa, cô Nguyễn Kim Nương

TÒNG SƠN