Ngày 09 tháng 8 năm 2014, tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 (2014-2019).

Nguyện hương ở Niệm Sư Từ tưởng niệm thầy cô quá cố.

Văn nghệ phục vụ Đại hội.

 

ThS. Bạch Việt Anh (PHT. Trường THPT chuyên Thoại Hầu) dẫn chương trình.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Ô. Trần Văn Mân (Trưởng ban Kiểm tra) kiểm tra tư cách đại biểu.

 

Ô. Nguyễn Thanh Đồng (CT. Hội) báo cáo kết quả hoạt động của

BCH Hội nhiệm kỳ 1 và dự kiến phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2.

 

 

Cô Bùi Thị Phương Phi (UV BCH, Thủ quỹ) báo cáo tài chính.

 

Chủ tịch đoàn điều hành thảo luận.

 

Đại biểu đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động của Hội thời gian tới.

 

ThS. Phạm Hữu Tâm (PHT. Trường TNH, PCT. Hội) đề xuất

một số biện pháp khắc phục những hạn chế

trong hoạt động của BCH Hội nhiệm kỳ 1.

 

Lê Thúy Việt đóng góp ý kiến.

Cô Nguyễn Kim Nương giới thiệu website của Hội CHS Thoại Ngọc Hầu.

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 1 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

 

Ra mắt Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2.

 

Ô. Thái Hữu Phép (GĐ. Sở Nội vụ) đọc quyết định của

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Ô. Trần Quang - PCT. Hội nhiệm kỳ 1.

(Ô. Trần Quang vắng mặt vì bận việc gia đình)

 

Ô. Đặng Hoài Dũng (CT. Hội Khuyến học tỉnh) trao Giấy khen của Chủ tịch Hội

cho các cá nhân tích cực đóng góp cho các hoạt động của Hội

trong giai đoạn 2009-2014.

Cô Nguyễn Thị Thu Dung (GĐ. Quỹ tín dụng Mỹ Phước)

trao quà cho các PCT. Hội nhiệm kỳ 1 không tiếp tục vào BCH Hội nhiệm kỳ 2.

Đại diện CHS khối 12 niên khóa 1989-1990 tặng ảnh lưu niệm

"25 năm hội ngộ".

 

CHS tặng ảnh lưu niệm cho cô Nguyễn Kim Nương.

(Từ phải: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Mai Anh Phương và Nguyễn Bích Dung)

 

Tặng hoa cho thành viên BCH Hội nhiệm kỳ 1.

 

Chuẩn bị liên hoan.