Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu sáng 07/3/2010.

 

 

Ô. Nguyễn Thanh Đồng - CT. Hội CHS TNH - trình bày ý nghĩa

việc khôi phục Niệm Sư Từ.

 

Ô. Trần Quang - PCT. Hội CHS TNH - báo cáo quá trình

xây dựng Niệm Sư Từ.

 

 

Ô. Nguyễn Minh Nhị - nguyên CT. UBND tỉnh - phát biểu cảm tưởng.

 

Hiệu trưởng Hoàng Phát Đạt.

 

 

Cắt băng khánh thành. (Từ trái sang: Ô. Nguyễn Thanh Đồng, Ô. Nguyễn Minh Nhị,

Ô. Nguyễn Trường Cửu - CT Hội CGC tỉnh và Ô. Hoàng Phát Đạt.

 

Thỉnh lư hương thờ các vị tiên sư từ Phòng Truyền thống của nhà trường

về Niệm Sư Từ.

 

 

 

Thầy Võ Vĩnh Khiêm - nguyên HT trường TNH (đứng giữa).

 

 

 

 

 

Thầy Võ Vĩnh Khiêm (phải) và Ô. Nguyễn Trường Cửu.

 

Thầy Huỳnh Phú Hạnh (mang cà vạt) và thầy Nguyễn Văn Lý (bên trái thầy Hạnh).

 

 

Từ trái sang: Thầy Phạm Văn Lộc, thầy Võ Vĩnh Khiêm

và  Đỗ Vi Tân, Nguyễn Thị Thu Dung (CHS).