Cán bộ lãnh đạo tỉnh, cựu giáo viên và CHS về trường

dự lễ viếng tiên sư (24/12 âl năm 2011)

 

Ô. Nguyễn Thanh Đồng - CT. Hội CHS TNH.

 

Thầy Đặng Trung Thành - CHS, CGV trường TNH - đọc điếu văn viếng tiên sư.

 

TS. Hồ Việt Hiệp - PCT. UBND tỉnh - phát biểu ý kiến.

 

Cựu giáo viên Thoại Ngọc Hầu. Từ trái sang (ngồi): thầy Võ Trọng Đãi,

thầy Lê Văn Trung; các thầy cô (đứng): Đặng Trung Thành, Phạm Văn Nòi,

Phạm Phi Nga, Hồ Thanh Long, Huỳnh Thu Thủy, Phan Hồng Ân.

Lâm Văn Bê (HS. Đức Minh), Nguyễn Ngọc Bế.

 

Cán bộ lãnh đạo tỉnh, Ban lãnh đạo Hội CHS TNH, Ban giám hiệu,

cựu giáo viên, cựu học sinh và HS trường TNH.

 

Ô. Đặng Hoài Dũng (bìa phải) và Ô. Nguyễn Thanh Đồng trao học bổng

"Vun đắp ước mơ" cho các HS vượt khó học giỏi.

(Nguồn HB do CHS TNH đóng góp)

 

Cô Nguyễn Kim Nương (PCT. Hội CHS TNH) trao học bổng cho HS TNH.

 

Lễ viếng tiên sư đón tến Quý Tỵ (ngày 24/12 âl năm 2012).

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thanh Bình (GĐ. Sở GD-ĐT) trao học bổng "Vun đắp ước mơ"

cho HS Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

 

Các sinh viên là CHS TNH về trường dự lễ viếng tiên sư

nhân dịp Xuân về.