Sáng 19.01.2015, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tổ chức trao học bổng cho các em HS nghèo vượt khó học giỏi. Học bổng thuộc Chương trình VUN ĐẮP ƯỚC MƠ của Hội CHS TNH, trích từ Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu, nguồn tiền do các CHS TNH đóng góp.

Đến tham dự và trao học bổng có thầy Nguyễn Thanh Đồng - Chủ tịch Hội CHS - và cô Nguyễn Kim Nương - Trưởng ban kiểm soát Quỹ học bổng.

Nằm trong kế hoạch Tháng bộ môn tiếng Anh, các em HS cũng đã biểu diễn 1 hoạt cảnh (nhạc kịch) rất sinh động, tạo thêm hứng thú cho việc học tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

TÒNG SƠN