BAN THÔNG TIN

(Theo QĐ số 12/QĐ-CHS ngày 26/11/2009 và QĐ số 13/QĐ số 13/QĐ -CHS ngày 15/10/2010 của Ban chấp hành Hội cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu)

 

TRƯỞNG BAN

ThS. Nguyễn Kim Nương

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Lê Văn Hiền

Ngô Lâm Viên

ThS. Nguyễn Trúc Lâm

 

ỦY VIÊN

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Huỳnh Thị Thanh Hà

 

 

BAN CÔNG TÁC HỘI VÀ HỘI VIÊN

(Theo QĐ số 14/QĐ-CHS ngày 15/10/2010

của Ban chấp hành Hội cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu)

 

TRƯỞNG BAN

Trần Quang

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

TS. Phạm Phát Tân

Đỗ Vinh Quang

Võ Hoàng Mến

Võ Thị Bích Phượng

 

ỦY VIÊN

ThS. Phan Phạm Cảnh Toàn

Phạm Thị Bé

Phí Hoàng Anh (Thư ký)