Kính chúc toàn thể quý Cô giáo cựu giáo viên trường Trung học Thoại Ngọc Hầu, quý Cô giáo trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, quý Chị Em cựu học sinh trường  trung học Thoại Ngọc Hầu, trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3 VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC

Thay mặt HỘI CỰU HỌC SINH THOẠI NGỌC HẦU.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Đồng