* Tài trợ :

+ Tài trợ vĩnh viễn toàn bộ chi phí tên miền, hosting, chi phí lập trình : ThS. Phan Phạm Cảnh Toàn - TGĐ. Công ty cổ phần Cảnh Toàn - Cựu học sinh TNH niên khóa 1990-1993.

+ Thiết kế giao diện người dùng (UI) và quản trị triển khai dự án : ThS. Phan Phạm Cảnh Toàn.

+ Thiết kế đồ họa : Cử nhân mỹ thuật công nghiệp Tân Lê Khanh - Họa sỹ Báo Thanh Niên - Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu niên khóa 2005 - 2008.

 

* Ban quản trị nội dung Website :

+ ThS. Nguyễn Kim Nương.