Thầy cô đang giảng dạy

“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Nhân loại đã thừa nhận vai trò của người thầy sánh cùng người mẹ.
"Nhân tài là nguyên khí của quốc gia" - Đội ngũ các thầy cô giáo có vai trò quyết định trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

ĐầuTrướcTrang 1/23 Sau Cuối

Liên kết Website