Học sinh trung học Thoại Ngọc Hầu năm 1954.

 

Lễ dựng tượng Thoại Ngọc Hầu - 1973.

 

Năm nữ sinh lớp đệ tứ P1 trong đoàn du khảo núi Sam do nhà trường tổ chức.

 

 

 

Cổng trường Thoại Ngọc Hầu khoảng năm 1956.

 

Thầy Huỳnh Phú Hạnh.

 

Bùi Ngọc Thuấn (thứ hai từ trái sang) năm học 1971-1972 làm Tổng thư ký Ban chấp hành HS TNH.

 

Thầy trò trước cổng trường năm 1954.

 

Buổi sinh hoạt học tập được tổ chức tại hội trường của Trường trung học Chưởng Binh Lễ - 1968.

Các "diễn giả" trong một buổi sinh hoạt học tập của khối lớp đệ ngũ (năm học 1968-1969).

Chủ toạ: thầy Huỳnh Phú Hạnh.

Các học sinh (từ trái sang): Huệ, Thế Phượng, Tính, Nương.

 

Học sinh tích cực trong sinh hoạt học tập được thưởng.

 

Thầy Đỗ Văn Hách và học trò - Khoảng 1954 -1956.

 

Học sinh xuất sắc của năm học 1972-1973 chụp ảnh lưu niệm với thầy hiệu trường Lê Tấn Kiệt (bên trái)

và thầy Giám học Lê Tấn Bộ (bên phải).

 

 

Nữ sinh lớp đệ nhị A năm học 1967-1968 chụp ảnh lưu niệm với

thầy Hiệu trưởng Võ Vĩnh Khiêm và thầy Giám học Lê Tấn Kiệt.

 

Học sinh Thoại Ngọc Hầu lãnh thưởng - năm học 1970-1971.

 

Chuyến dã ngoại tại cồn Phó Ba khoảng năm 1969.

Các thầy (ngồi, từ trái sang): Lê Phú Hạnh, Đinh Quốc Hùng, Đặng Trung Thành, Lê Văn Nhường.

Thầy Lê Tấn Gòi (đứng bìa trái).

 

 

Lớp đệ tứ P1 (năm học 1969-1970) chụp ảnh lưu niệm

với thầy Đinh Quốc Hùng

 

 

Thầy trò trước Niệm Sư Từ khoảng năm 1956.

 

 

Niệm Sư Từ khoảng năm 1956.

 

Trước Niệm Sư Từ - 1954.

Mừng Ngày kỷ niệm Hiến chương các nhà giáo 20.11.1972.