Thầy Nguyễn Hiến Lê

 

Thầy Nguyễn Hiến Lê và cô Nguyễn Thị Liệp

 

Thầy Trịnh Văn Mười Hai

Những thầy dạy trường Thoại Ngọc Hầu năm 1959.

Thầy Võ Vĩnh Khiêm - nguyên HT Trường trung học Thoại Ngọc Hầu

(1966 - 1972)

 Thầy Lê Tấn Kiệt - nguyên HT trường trung học Thoại Ngọc Hầu

(1972-1975)

Thầy Lâm Văn Bê (Hoạ sĩ Đức Minh)

 

Thầy Lâm Văn Bê

 

 

Thầy Phan Hồng Ân (thầy Sét)

 

Thầy Lê Văn Trung

 

Cô Phạm Phi Nga

 

 

Thầy Phạm Văn Lộc - 1968.

Thầy Phạm Văn Lộc - 2010.

Thầy Huỳnh Văn Trào

 

Thầy Lê Tấn Kiệt (phát biểu) - Thầy Huỳnh Phú Hạnh (Chủ toạ) - 1968. 

 

 

Ô. Nguyễn Ngọc Phương (Hội trưởng Hội PHHS) trao phần thưởng - 1968.

 

 

 

 

Từ trái sang: (x), thầy Hài, thầy Trịnh văn Mười Hai, (x), (x), (x).

 

Từ trái sang: Thầy Phan Văn Trinh (cậu Ba Trinh), Nguyễn Ngọc Bế, Nguyễn Văn Hy,

thầy Phương, Từ Chấn Sâm, Đỗ Văn Hách, Huỳnh Văn Tôn, thầy Ngọc - 3/1956.

 

Cô Vũ Thị Kim Oanh

 

Thầy Nguyễn Khắc Minh - 2011

 

Thầy Phan Văn Khoái (bìa phải)

Học trò (từ trái sang): Ba, Hoàng, Hồng Anh, Ngô Kim Phụng, Tuyết, Huê Hường, Đạm, Phi Nga, Sương, Hồng, Phan Thị Tư, Dung, Viên, Nguyệt, Lý Thị Phụng.

 

Thầy Võ Vĩnh Khiêm - 1968.

 

Từ trái sang: Thầy Lê Tấn Bộ, Nguyễn Như Lân, Phạm Văn Nhơn,

Võ Vĩnh Khiêm, Phan Hồng Ân.

 

Thầy Vãng, Lê Tấn Gòi, Lê Tấn Kiệt, Phạm Văn Lộc, Nguyễn Hữu Lộc.

 

Thầy Đinh Quốc Hùng

Thầy Lê Văn A

Thầy Huỳnh Lộc

 

 Cô Huỳnh Thu Thủy

Thầy Nguyễn Văn Lý (phát biểu) - 1972